Reflexions qüotidianes

Reflexions qüotidianes

Coneix l’Escriba. Marc Orra

Coneix L’Escriba. David Muñoz

L’auto croqueta del mòbil

Odia a dia. Saludar com cal