Dimecres, 28 febrer, 2024

Reflexions qüotidianes

La mort d’un editor

Coneix L’Escriba. David Osa

Coneix l’Escriba. Marc Orra

Coneix L’Escriba. David Muñoz

L’auto croqueta del mòbil

Odia a dia. Saludar com cal