Reflexions qüotidianes

Reflexions qüotidianes

L’auto croqueta del mòbil

Odia a dia. Saludar com cal