Avís legal

En compliment del deure d’informació establert en l’Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’entitat titular del lloc web ubicat a la adreça d’Internet lescriba.cat és L’Associació L’escriba, amb domicili social al carrer Torrent i Garriga 109 de Manlleu, amb N.I.F número G66786492. Correu electrònic de contacte: info@lescriba.cat

Accés dels usuaris

La condició d’usuari serà per a tot aquell que utilitzi per qualsevol mitjà aquesta web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les dites condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal L’ESCRIBA sota criteris de bona fe. L’accés al portal és gratuït. Per utilitzar el portal, els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

lescriba.cat no es pot utilitzar excepte autorització expressa del titular ni en connexió amb serveis que no siguin oferts per L’escriba de manera que pugui crear confusió i / o descrèdit per a l’associació.

L’ESCRIBA respecta la propietat intel·lectual dels autors que hi publiquen. Qualsevol reproducció d’un article de L’ESCRIBA en un altre mitjà s’ha de fer amb l’autorització prèvia de l’autor. Es prohibeix explícitament:

  • La presentació d’una pàgina del portal L’ESCRIBA o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a L’ESCRIBA per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a L’ESCRIBA conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web L’ESCRIBA. L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de L’ESCRIBA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de L’ESCRIBA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Responsabilitat en relació amb els continguts

L’ESCRIBA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. L’ESCRIBA no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal lescriba.cat. L’ESCRIBA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

L’ESCRIBA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Generalitats

L’ESCRIBA perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret. L’ESCRIBA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

L’ESCRIBA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les dites condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.