El jardí de la Violeta, escrit i il·lustrat per Alicia González Ramírez, ens explica la història de la Violeta, una nena que descobreix que dins seu hi viu una planta que ha de cuidar, però no sap ben bé com… aviat es transforma en jardinera i s’adona que per cuidar la seva planta interior només li cal fertilitzar-la amb amor, confiança i fent aquelles activitats que més li agraden, les que l’acosten a la felicitat. Però hi ha agents (externs i interns) que poden fer mal a la planta de la Violeta i per això ella ens explica com fer-hi front.

Segons explica aquest conte de la col·lecció Emonautas, tots i totes tenim una planta a dins que hem de cuidar. Aquest vegetal simbolitza el nostre autoconcepte, la nostra autoestima i autoconfiança, i cuidant la planta cuidarem la nostra manera de ser, d’afrontar els problemes, de relacionar-nos…

Els atacs externs, com els comentaris negatius que a vegades rebem dels altres; o els atacs interns, la manca de confiança en nosaltres mateixos, debiliten la planta, per tant, en aquestes ocasions és quan més cal cuidar-la. Al final de llibre, hi podem trobar una guia didàctica amb idees sobre com cuidar la nostra planta interior.

El “Manual didàctic de jardineria per a plantes interiors” és un magnífic recurs pedagògic i psicològic per treballar amb els infants, creant la seva pròpia planta, analitzant les seves característiques i les atencions bàsiques que li són necessàries per a créixer ben bonica. Després de la lectura del conte, és molt recomanable seguir les activitats proposades.

Les fantàstiques i expressives il·lustracions acompanyen els textos breus escrits en lletra d’impremta i pensats per a infants a partir de 5 anys.

Agradarà a…

A aquelles famílies interessades a cultivar les plantes interiors dels seus menuts i també a aquells professionals de l’educació i el creixement personal o emocional que vulguin un recurs més per treballar l’autoconcepte, l’autoestima, la confiança, la intel·ligència emocional amb els infants.

No agradarà a…

A qui busqui un llibre teòric per explicar què és l’autoestima als nens, per exemple, però sí a aquells que la vulguin treballar de forma metafòrica i anar una mica més enllà.