Dissabte, 20 juliol, 2024

Tema: cultura popular

‘L’origen de 110 dites populars’, Abert Vidal

En el vast oceà del llenguatge quotidià, les dites populars guien, sense cap mena de dubte, les nostres converses. Aquestes petites perles lingüístiques, nascudes...