Divendres, 24 maig, 2024

Tema: One Cut Of The Dead

Ciutat avalot vol. 4

Dissabte, 17  de novembre de 2018 No fa gaire bon dia, sembla que plourà. Els núvols s’acumulen, fent fora el sol a bufetades, ja no...