Diumenge, 1 octubre, 2023

Tema: best-seller

L’assaig best-seller

No tinc resposta a què fa que un llibre esdevingui best-seller mundial; o tinc moltes respostes en què intervindrien factors tan diversos com la...