fas picar els anells

la farmaceutica
la font amagada