Dissabte, 24 febrer, 2024

Tema: love it or hate it

Odia a dia. Saludar com cal

Déu n'hi do, amb aquesta! Hom hi està avesat i tots plegats en sabem un niu, quan convé. Però d'aquesta no se n'escapa ni...