L'estiu de les joguines mortes - Toni Hill

L’estiu de les joguines mortes – Toni Hill

Primer text
La ratonera – Agatha Christie