L'Escriba - Els personatges a l'escriptorium

L’Escriba – Els personatges a l’escriptorium

L’Escriba – Crim – Dibuix Sara Costa